instagram

About Me

My Photo
Miru
hello hello~ Miru desu. I'm a Polish girl living in UK!!! but who am I actually?
*hair products maniac
*boyish
*pokemon
*genki
*prince ☆彡

View my complete profile
Sunday, 27 January 2013


Hello!


I'm finally back with a new post :"D
W końcu wróciłam z nowym postem :"D


Okay, so as you know the previous week and this week were quite... hmmm... busy I'd say (ᴗ˳ᴗ) (see the previous post x: )
Ok, jak już wiecie poprzedni tydzień i ten tydzień były dla mnie dość... hm... zajęte powiedziałabym (ᴗ˳ᴗ) (zobaczcie poprzedni post x: )

but I'm back! still haven't finished everything (at school) but I'm hoping for the best (ノдヽ)
ale wróciłam! wciąż nie dokończyłam wszystkich spraw (na uczelni), ale mam nadzieję, że będzie dobrze (ノдヽ)

but, for a good beginning some pics of my baby ♥
ale na dobry początek trochę zdjęć mojej malutkiej ♥


before surgery
przed operacją
and after the surgery
i po operacjąyou have no idea how fucking worried about her I was. me and my mom we were crying while waiting at the vet's... because the surgery was quite serious and like 2in1. so like 1/3 of her tummy was cut ;-;
nie macie pojęcia jak bardzo się o nią bałam. ja i moja mama obie płakałyśmy o nią kiedy ją operowali... dlatego, że operacja była dość trudna i dodatkowo jakby 2w1, więc miała cięcie na 1/3 brzuszka ;-;

but luckily she's doing good now ♥ I can't wait to see her now! (I'm not at home v.v )
ale na szczęście już jest dobrze ♥ nie mogę się doczekać aż ją zobaczę! (bo nie ma mnie w domu v.v )


and of course while going with her for the surgery I slipped on the ice and this is the result *-*;
no i oczywiście kiedy szłam z nią na operacją, to się musiałam poślizgnąć na lodzie i oto rezultat *-*;

btw,

I'm not at homeeee because I was moving out x:
nie ma mnie w domuuuuu bo się przeprowadzałam x:all my stuff, wtf :"D
wszystkie moje rzeczy wtf :"D

now I live with my Usagi-san ♥
teraz mieszkam z moją Królik-san ♥some of my stuff still being unpacked lolz
trochę moich rzeczy, wciąż nierozpakowane lolz

I'm happy I live with her (v^_^)v
cieszę się, że z nią mieszkam (v^_^)v
(and I finally have a normal internet connection X"DDD )
(no i nareszcie mam normalny internet X"DDD )

anyways, my moving out to her place is a secret lol x: because my previous flatmates would kill me wth ~_~;
tak czy inaczej, moja przeprowadzka do Królika to trochę taka tajemnica lol x: dlatego, że moje poprzednie współlokatorki by mnie chyba zabiły wth ~_~;

but srsly, now I will pay like HALF comparing to my previous room D: but they couldn't understand that so I just told them I'm coming back to my hometown >.> and when I find a job I will just tell everyone that I'm back *-*;;;;
ale poważnie, teraz będę płacić około POŁOWY tego, co płaciłam za poprzedni pokój D: ale one by tego nie zrozumiały więc powiedziałam po prostu, że wracam do swojego miasta >.> a kiedy znajdę pracę, to po prostu powiem wszystkim, że wróciłam *-*;;;;;;


like 1,5 week ago I got my package from my Oneesan Maya <3
około 1,5 tygodnia temu dostałam paczkę od mojej siostry Mayi <3

when I opened it I was so fucking shocked (*O*)
a kiedy ją otworzyłam, to byłam nieźle zszokowana (*O*)

look what I got >w< !!!!!!!
zobaczcie co dostałam >w< !!!!!!


tube top, frontbackfrontbackfrontbackfront


backCO&LU JEANS ASVDJAVSD *-* !!!!!!!!!!!


I was scared they'd be too small for me >_<;
bałam się, że będą na mnie za małe >_<;

but luckily they fit me PERFECT!!!!
ale na szczęście pasują na mnie IDEALNIE!!!!

these were unfortunately too small for me *fatty* v_v
te niestety były na mnie za małe *grubas* v_v

so I gave them to Usagi-san :3
więc dałam je Królikowi :3

she's so thin that they were perfect for her XD
jest chudziutka więc pasują na nią idealnie XD


SWEETS!!!!!
SŁODYCZE!!!!!!

omfg, these ramune melon sweets are just SO FUCKING YUMMY!!!!!!!!!
omfg, te ramune melon cukierki są po prostu ZAJEBIŚCIE PYSZNE!!!!!!!!!


cosme goods :3
kosmetyki :3


Ziaja's cream (anti acne)
krem z Ziaji przeciw pryszczom

bought it for about 14PLN and for now it works o.ó
I hope it won't stop working lolz x:
kupiony za około 14zł i na razie działa o.ó
oby tylko nie przestał lolz x:


and THIS!
i TO!

can you believe I've found KOREAN beauty care products in POLISH STORE?!
uwierzycie, że znalazłam KOREAŃSKIE kosmetyki pielęgnacyjne w POLSKIM SKLEPIE?!

I was so damn shocked I had to buy it *-*;
byłam tak mega zdziwiona, że aż musiałam to kupić *-*;

it's quite expensive, almost 29PLN for 3 sheets...
trochę drogo, bo około 29zł za trzy te sheetsy... (nie wiem, to słowo ma jakiś polski odpowiednik? :"D )

but, I will try it later or some other day and we will see xD
ale wypróbuję to później albo jakiegoś innego dnia i zobaczymy xD

anyways, it was so cold lately ;-;
w ogóle to ostatnio było tak zimno ;-;

but the weather forecast says that from tomorrow will be better!
I really hope so!
ale prognoza pogody mówi, że od jutra ma być lepiej!
serio liczę na to!

so, see you next time <3 !!!!
a więc, do zobaczenia następnym razem <3 !!!!PS.
have you listened to Dir en grey's new song "Rinkaku" (‘∀’●)♡ ?
przesłuchaliście już nową piosenkę Dir en gre "Rinkaku" (‘∀’●)♡ ?

http://www.youtube.com/watch?v=rcUtSJDacTE

I want that new single already v_v
bardzo chcę już ten singiel v_v


ok, byes : D !


0 comments:

Search

Blogroll